Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A webáruházunk működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre a megadott elérhetőségeken.

Főbb fogalmak:

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a www.mindigobor.hu (Honlap) weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
 1. Tájékoztató adatok a Vállalkozásról (Eladóról)

www.mindigbor.hu webáruház üzemeltetője a Szalóky Attila egyéni vállalkozó (továbbiakban: Eladó)

Székhely: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1

Adószám : 67118410-1-33

Nyilvántartási szám: 43410511

Telefonszám: +3670 621 7220

Eladó kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: attila.szaloky@mindigbor.hu

Bankszámlaszám: 10300002-10487906-49010016

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató:  Netmask Interactive Kft., 1131 Budapest, Nővér u. 110.

 1. A megrendelhető termékek körének meghatározása

A www.mindigbor.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint.

Eladó a www.mindigbor.hu weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak aktuálisan érvényes árát.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, mindezek ellenére elírás előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A webáruház adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért, a pontos színhűségért az Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek a lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

 1. A termékek megrendelése/szerződés létrejötte

A webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.
A Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le.
A megrendelés időpontja az, amikor a Vevő a megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja az Eladóhoz.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 órától 16:00 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható illetve lemondható. A Vevő az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az attila.szaloky@mindigbor.hu e-mail címre küldött levélben kérheti.

A Vevő a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

Amennyiben Vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Eladóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja.
Megrendelés esetén az Eladó és a Vevő között a szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelést az Eladó az általa küldött visszaigazoló e-mail-ben elfogadja.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Eladó – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik a jelen ÁSZF-ben meghatározott, az Eladó által vállalt maximális szállítási határidővel.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az Eladó által vállalt ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy az Eladó ajánlati kötöttsége megszűnik. Az Eladó ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek tekinti és – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett – a rendszeréből törli.

Eladó a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vevő tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

 1. Megrendelések egyeztetése, törlése

Az Eladó a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztrált felhasználó adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében. Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén az Eladó jogosult érvénytelenítni a megrendelést.

A rendelést módosítani lehet, amennyiben még nem került kifizetésre átutalással.

 1. A szerződés teljesítés, termékek ára

Szerződés teljesítése

A szerződés teljesítésének határideje a megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 7 nap. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, az Eladó tájékoztatja a Vevőt, és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

 

Vevő jóváhagyott rendelését csak az összeg jóváírását követően tudja Eladó teljesíteni. A befizetésről kiállított számla elektronikus példányát a rendelés visszaigazolásakor küldi meg Eladó részére e-mailben.

Árak

A termékek ára magyar forintban (Ft) van feltüntetve. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA szempontjából, így az áraknak jelenleg ÁFA tartalmuk nincs. 

A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék fogyasztói (bruttó) ára, amely tartalmazza a biztonságos szállításhoz szükséges csomagolás költségét is, nem tartalmazza azonban a szállítás költségeit. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Eladó a megrendelést követően visszaigazolja.  

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak esetleges módosítása a már megrendelt és visszaigazolt (szerződött) termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A feltüntetett vételár nem minősül szerződéskötésre irányuló közvetlen ajánlattételnek, a változás jogát fenntartjuk. Eladó jogosult a megrendelés 2 munkanapon belüli visszautasítására ill. törlésére (visszaigazolás ellenére is).

A webáruházban feltüntetett adatok helyességéért, és az esetleges elírásokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A hibák, elírások, kihagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát fenntartjuk!

5.1 Fizetési módok

Online bankkártyás fizetést a BARION biztosítja.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Eladóhoz nem jutnak el, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a Vevő a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül. 

Közvetlen banki átutalás:

A termékek ellenértékét a Vevő Eladó részér banki átutalás útján is rendezheti.  A Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 1 napon belül köteles átutalni. Az összeg az Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. A házhozszállítás díja a megrendeléssel együtt kerül kiszámolásra a megrendelést leadó Vevő által megadott szállítási címtől függően.

Előre utalás – Szalóky Attila egyéni vállalkozó Bankszámlaszámára: MKB Bank: 10300002-10487906-49010016

Vevő rendelését csak az összeg jóváírását követően tudja Eladó teljesíteni. Amennyiben a rendelés ellenértéke nem került a Eladó visszaigazolt megrendeléstől számított 1 napon belül átutalásra, az Eladó jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését.

Utánvét fizetés:

24H utánvétel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal vagy munkatársunk által kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse kizárólag készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

A Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól, sérülésről, törésről jegyzőkönyvet vetetni fel a futárral, majd erről az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni!

Foxpost utánvétel: A Foxpost egy egyszerű és időtakarékos csomagátvételi mód. Ha megrendelésed bármely Foxpost csomagautomata egyikébe kéred, nem kell egész nap várnod a futárt. A bevásárlóközpont nyitvatartási idejében bármikor átveheted a megrendelt termékeidet. Miután átadtuk a Foxpost-nak a csomagot, ők 1 munkanap alatt kiszállítják az automatába, majd sms-ben küldenek egy értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig átveheted.

Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tudsz fizetni.

Az automaták listáját és további információt itt találsz: https://www.foxpost.hu/csomagautomata-kereso/

 1. A termékek kiszállítása, adása – vétele

Az Eladó Magyarország területén házhoz szállítja/szállíttatja a megvásárolt termékeket.

Külföldre jelenleg nem szállítunk!

A termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 7 nap. Eladó természetesen törekszik a tőle telhető leggyorsabb kiszállításra, amely jellemzően 1-5 nap, de maximum 7 nap.

 

Vevő rendelését csak az összeg jóváírását követően tudja Eladó teljesíteni.

A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek a rendelésben megadott címre továbbítja, a kiszállítás címétől függően futárszolgálatot is igénybe véve.

A csomagokat a Szalóky Attila egyéni vállalkozó, a 24H KFT (http://24hfutar.hu/e-ugyfelszolgalat/) vagy a Foxpost Zrt. (http://foxpost.hu) szállítja ki. A biztonságos csomagolásra kiemelt figyelmet fordítunk.

25.000 Ft felett a szállítás díjtalan. Biatorbágy területén a házhoz szállítás díjtalan.

A 25 000 Ft alatti vásárlás esetén a házhozszállítás díja 1990 Ft.

Kivételt képeznek ez alól az nagyobb súlyú és térfogató termékek (pl. elektromos hűtők és kerámiagrillek), amelyek kiszállítása kapcsán Eladó és Vevő között egyeztetés szükséges, ezeknek külön díjazása van minimum 5 000 forint, maximum 20 000 forint a választott termék típusától függően.

Kiszállítás összefoglalása
Kiszállítandó termék ára/termék megnevezése Szállítás ára Választható fizetési módok
25 000 Ft alatti vásárlás (italok és kisebb kiegészítők esetén) 24H: 1 990 forint Foxpost: 850 forint Online bankkártyás fizetés: ingyenes Előre utalás: ingyenes 24H utánvét: 350 Ft Foxpost utánvét: 350 Ft
25 001 Ft feletti vásárlás (italok és kisebb kiegészítők esetén) ingyenes
Nagyobb súlyú és térfogató termékek (pl. elektromos hűtők és kerámiagrillek) 5 000 forint és 20 000 forint között típustól függően.

Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 3 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut közvetlen banki átutalás esetében.

Bizonyos csúcsidőszakokban (pl Karácsonyi időszak, bizonyos ünnepkörök, stb) a kiszállítás folyamata meghosszabbodhat.

Az Eladó az árut a Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

A megrendelt és leszállított jövedéki termékek tovább értékesítésre nem alkalmasak!

 1. E-számla:

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 1. A termékek ellenőrzése

Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet!

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni! Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól, sérülésről, törésről jegyzőkönyvet vetetni fel a futárral, majd erről az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni!

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni! A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik!

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

 1. Elállás

FOGYASZTÓ FOGALMA: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Webáruházon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Ha Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére, illetve megtenni az Eladó felé. A Vevő ezt a jogát az 1.sz. mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Eladó elérhetőségei:

Címzett: Szalóky Attila egyéni vállalkozó

Cím: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1

Telefon: +36 70 621 7220

E-mail: attila.szaloky@mindigbor.hu

A Vevő az indokolás nélküli elállási jogát a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas. Az áruk visszavételének helye az Eladó székhelye: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1. Kizárólag egyeztetett időpontban!

A szerződéstől való elállás esetén a Vevő köteles a terméket haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a termék kézhezvételtől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségei a Vevőt terhelik.

A Vevő felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az Eladó a Vevőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik! Utánvéttel, portósan feladott / visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át!

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Bizonyos esetekben – a Kormányrendelet előírása szerint – a Vevőt nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a Vevő ebben az esetben is élhet elállási jogával.)

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 2. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 5. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 6. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 7. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 8. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
 1. Felelősség

www.mindigbor.hu webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szalóky Attila egyéni vállalkozó nem felel a vis maior – ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

 • a weboldal használatából vagy üzemzavarából
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából
 • az információtovábbítási késedelemből adódó
 • a vírusok által okozott
 • a szoftverhibából, internetes hálózati hibából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • a vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, azaz a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosításuk a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a Vevőnek visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámolásra.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

 1. Adatvédelem

Bővebben lásd: Adatvédelmi Szabályzat

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához, valamint a vásárlásról kiállított számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vevő a vásárlást megelőzően a Webáruház erre alkalmas felületén érvényes adatait megadja.

A regisztráció során a Vevő által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat az Eladó bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, amely adatok átadásához a Vevő a megrendelés leadásával hozzájárul.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat rögzíti.

A Vevő a regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a attila.szaloky@gmail.com e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.

 1. Panaszügyintézés

A www.mindigbor.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36 70 621 7220
 • Internet cím: www.mindigbor.hu
 • E-mail: attila.szaloky@mindigibor.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó +36 70 621 7220-as telefonszámán keresztül. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasításra kerül, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást (Eladót) a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vevő bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vevő a terméket átveszi.

 

14. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Szalóky Attila egyéni vállalkozó.
 1. Az üzleti feltételek elfogadása

A Vevő a www.mindigbor.hu webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. Vevőnek a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességét.

MELLÉKLETEK

 1. MELLÉKLET: Elállási/felmondási nyilatkozat

„ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

Címzett: Szalóky Attila egyéni vállalkozó

Cím: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 30/1

Telefon: +36 70 621 7220

E-mail: attila.szaloky@mindigbor.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését.)

Szerződéskötés/átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt.: „

 1. MELLÉKLET: Jegyzőkönyv szavatossági/jótállási igény felvételéhez

„JEGYZŐKÖNYV SZAVATOSSÁGI/JÓTÁLLÁSI IGÉNY FELVÉTELÉHEZ

Jelen jegyzőkönyv a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján készült. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezése:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog vételára:

A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja:

A hiba bejelentésének időpontja:

A fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog:

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett ingó dolog adatai:

A dolog azonosításához szükséges adatok:

A dolog átvételének időpontja:

Az időpont, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti:

Az érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka (opcionális):

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Elérhetőségei: Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Jelen jegyzőkönyv alapján fogyasztó hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fenti rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Kelt:

______________________

Fogyasztó

______________________

Szolgáltató”

KOSARAM

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping